Pustaki alfa

Pustaki  Alfa  - żużlobetonowe przeznaczone są do wykonywania warstwowych ścian nośnych zewnętrznych, ścian nośnych wewnętrznych i ścian działowych. Mury zewnętrzne projektowane jako dwuwarstwowe z pustaków o szerokości 24 cm wymagają docieplenia 10 cm styropianu. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla pustaka Alfa 1/1 wynosi 0,310 W/mK, co przy obustronnym otynkowaniu tynkiem cementowo- wapiennym i zastosowaniu 10 cm docieplenia pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=0,286 W/m2K. Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlobetonowych; należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

Dane techniczne:

Polska Norma : PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

wysokość modularna : 24 cm
szerokość modularna : 24 cm
długość modularna : 49 cm

współczynnik przewodzenia ciepła : λ>0,31 W/mK

reakcja na ogień : Euroklasa A1

typ łączenia : spoina pionowa nie wymagana, łączenie na zamek

gęstość : 1350 kg/m3

zużycie : 8 szt./m2

wytrzymałość na ściskanie : 3,5 MPa

 

Pustaki Alfa – aktualny cennik tel. 509 727 049

Google+